Film mực in dùng cho máy Fax

Film mực in dùng cho máy Fax

Giá: Call

KX-FA 57 (Nhật) Film mực dùng cho máy Fax KX-FP 342, máy Fax KX-FP 362, máy Fax KX-FM 386, máy Fax KX-FP 341, máy Fax KX-FP 361, máy Fax KX-FP 331, máy Fax KX-FP 351, máy Fax KX-FP 228, máy Fax KX-FP 421, máy Fax KX-FP 332, máy Fax KX-FP 352, máy Fax KX-FP 338, máy Fax KX-FP 701, máy Fax KX-FP 343, máy Fax KX-FP 363, máy Fax KX-FP 333, máy Fax KX-FP 353 (1 cuộn dài 70m, in 210 trang).

Mr Liên : 0917 105 405

lienhtr

Mr Thảo :0914 720 776

thaohtr_dgbien

Ms Tuyền 0915.720.776

Kinh Doanh 05

Mr Quyên 0945.740.109

Mr Quyên

Mrs Tuyền: 0917 921776

Kinh Doanh 04

Hổ trợ kỹ thuật :08.39876557 -109

Hổ trợ kỹ thuật :08.39876557 -109

RING

AVERY DENNISON

Logo argox-symbol

Dữ liệu

Thông tin